[5 Tips] Bæredygtig Livsstil: Små skridt i den rigtige retning

Hvordan får man en bæredygtig livsstil?

Oftest støder vi på ord som bæredygtighed, økologi, grøn livsstil eller bæredygtige materialer. Men hvad betyder det egentligt at have en bæredygtig livsstil?

At være bæredygtig handler om vores tilgang til at passe og værne om jorden, som vi lever på. Det handler også om at vi ikke skader naturen, således at det skaber forurening såsom; støjforurening, luftforurening, lugtforurening, affaldsforurening osv. Der findes utallige typer af forurening som opstår når man eksempelvis producerer, transporterer eller samler produkter.

De små skridt i hverdagen er særlig for en bæredygtig livsstil

Bæredygtighed handler derfor om alle de ting, vi gør i vores hverdag. Om vi køber mange eller få ting. Sorterer vores affald eller ej. Om vi cykler eller kører i bil. Om alle de små ting vi gør, som sætter et fodaftryk på jorden.

FN har derfor udarbejdet 17 verdensmål for mere bæredygtig udvikling hvor blandt andet verdensmål nr. 9 skal fremme den bæredygtige produktion og understøtte innovation, således at man ved produktion af en vare skal forurene mindre.

Verdensmål nr. 11 ”Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige” betyder blandt andet at myndighederne skal sikre sig at byer, lokalsamfund og bosættelser er med til at fremme den bæredygtige udvikling. Dette kan blandt andet være ved bebyggelse af nye bygninger, at man sørger for at de forurener mindre – men også at man har fokus på at bygningerne er CO2 neturale, eller at man anvender bionedbrydelige materialer i stedet for plastik som er forurenende.

Minimér dit CO2 aftryk

Tilbage til spørgsmålet, ”Hvornår er noget bæredygtigt”? Hos Bambui mener vi at du ved at ændre små tiltag i sin dagligdag, kan leve mere bæredygtigt. En bæredygtig livsstil handler om at man minimerer sit madspild, emballagespild og at man søger at øge sit fodaftryk på at minimere forurening.

En undersøgelse fra 2018 (Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers) kom frem til at man ved mindre indtagelse af kød, vil reducere verdens CO2 forurening. Netop ved at verdensbefolkningen blev mere klimabevidste i deres fødevarevalg eller reducering af madspild, ville det eksempelvis frigive en masse landjord, og den kunne man eventuelt give tilbage til naturen ved at omdanne den til skov eller jungle. Eller ved at der er fokus på at reducere madspild i hjemmene, så ville det betyde at man ville forbruge mindre og derved reducere produktion og transport, som igen vil påvirke vores CO2. 

Bæredygtige tandbørster

Erstatning af plastikprodukter til en bæredygtig livsstil

At leve en mere bæredygtig livsstil kræver energi, engagement og en interesse for at forbedre miljøet. Det handler om de små ting i vores dagligdag som vi muligvis ikke har tænkt over før. Lige fra plastik sugerør som der bliver brugt til fødselsdage, til plastik poser som ender ude i naturen.

Hos Bambui søger vi at erstatte traditionelle plastik produkter med bæredygtig bambus. Bambus er bio nedbrydeligt, hvilket betyder at havner vores sugerør i naturen, da vil dette være nedbrydeligt i naturen, og det vil derfor ikke gøre en skade på vores natur.

Danmark har sammen med EU (EU Plastik direktiv 904b) udarbejdet forbud mod engangsplastik og har nævnt hvilke plastik produkter der i fremtiden ikke vil kunne købes i det lokale supermarked. Engangsplastik såsom; Plastik krus, plastik bestik, plastikposer er ikke nedbrydelige i naturen, hvilket vil sige at det er forurenende og derfor vil det i fremtiden forbydes i EU. Hos Bambui er vi meget glade for at engangsplastik forbydes, da det er forurening i naturen, såfremt det ender i skove, gader og i verdenshavene.

 Husk, at det at leve mere bæredygtigt betyder at man forenkler sit liv, og det vil helt sikkert resultere i mere lykke. Videnskab bekræfter, at der er en forbindelse mellem livskvalitet og bæredygtighed i livet, som du vælger at føre.

1. Sig nej tak til plastik og vælg bionedbrydelige produkter

Plastik nedbrydes ikke, som organisk materiale gør. Så undgå engangsplastik, vælg produkter med mindre emballage. Skift til naturlige miljøvenlige produkter. Lær at genbruge dine produkter i stedet for at købe nye, fordi dette minimerer unødvendigt affald.

Hvis du ønsker at blive inspireret, er der heldigvis flere Instagrammers, der kan inspirere dig med det:
@plantbasedbirdie
@vegetarblog
@robjgreenfield
@ecolifechoices
@spaceandpause
@ going.zero.waste
@ wasteless.at

2. Gå mere og kør mindre

Det er godt for miljøet, at du går i stedet for at køre i bil eller bruger anden offentlig transport. Hvis du ikke kan gå, kan du eventuelt skifte det ud med cyklen eller el-løbehjul som forurener mindre end en bil. Derudover er der især sundhedsmæssige fordele når du vælger at gå, frem for at køre i bil.

3. Spis mindre kød og få en mere bæredygtig livsstil

En fjerdedel af fødevareemissionerne stammer fra animalske produkter. Du behøver ikke at ofre og stoppe med at spise kød natten over og heller ikke blive vegetar eller veganer. Men vær opmærksom på, at du ved at reducere din af indtagelse af kød – faktisk også vil kunne mærke det positivt på din pung, din sundhed og på vores planets helbred.

4. Der skal ske et skift i dit mindset

”Vi er hvad vi tænker. Alt hvad vi er, opstår fra vores tanker. Med vores tanker skaber vi verden.” Dette enkle og kraftfulde citat fra Buddha antænder personlig transformation for at skabe bæredygtig levevis.  Mål nr. 13 i FN’s bæredygtige mål taler nøjagtigt om dette. Tag handling, tal om det, og lad ikke folk ignorere det.

5. Tænk bæredygtigt og plant et træ

Træer er den bedste teknologi til at suge kuldioxid ud fra atmosfæren og vende den globale opvarmning. Deltag med os i at plante et træ om dagen! Et typisk træ kan absorbere næsten 22 kg (48 pund) kuldioxid om året.

SHOP bæredygtigt

Vi brænder for et tidsløst og bæredygtigt design, der altid kan genanvendes. Vi håber du kan lide vores grundværdier og vil være med til, at gøre en grøn forskel.