Hvad er Cirkulær økonomi?

Ved traditionel lineær økonomi har vi årtier gjort brug af at ”Producere, Anvende, Afskaffe” de produkter som vi forbrugere efterspørger. Udfordringen ved den lineære økonomi, er at når vi forbrugere er færdige med produktet, så smider vi det ud, og dermed er vi alle sammen med til at bruge jordens knappe ressourcer.

Derudover forekommer det også, at der er en masse forurening grundet en stor mængde affald som skyldes den store produktion og med mindre omtanke på genanvendelse af afskaffet materiale. Nogle eksempler på dette, er skoproducenter som anvender råmaterialer ved produktionen af skoen. Forbrugeren anvender produktet – produktets levetid er kort og forbrugeren vil derefter smide skoene i skraldespanden.

Ved den cirkulære økonomi anvender man 3R princippet ”Reduce, Reuse, & Recycle” som direkte oversat betyder ”Reducere, Genanvende, Genbruge”. Ved 3R princippet, anvender man færre materialer, for derved at mindske de knappe ressourcer. Man søger at forbedre produktet, således at der anvendes genbrugt materiale, som kan genanvendes flere gange.

reduce reuse recycle

Formålet med cirkulær økonomi

Hele formålet med cirkulære økonomi er, at spare på jordens ressourcer og genanvende materialet flere gange, så man også mindsker forureningen ved bortskaffelsen af et produkt.

Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen i bl.a. EU og mange virksomheder i den vestlige verden er begyndt at udvikle forretningsmodeller, der passer ind i teorien om cirkulær økonomi.

Der findes mange virksomheder som har taget cirkulær økonomi til sig. ADIDAS har lavet en sko med genbrugt materiale fra plastik. Bambui anvender kun bæredygtige naturmaterialer, som skal erstatte engangsplastik i husholdningen. Ved at erstatte engangsplastik med bambus, er tanken at man forlænger levetiden ved eksempel at anvende bambus sugerørbambus bestik – som er naturligt og bæredygtigt.

Inden for den cirkulære økonomi elimineres skadelige indholdsstoffer, og al produktion er baseret på vedvarende energi. I cirkulær økonomi er der altså ingen ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer deres værdi.

Hvad taler for cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi handler om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Cirkulær økonomi for virksomheder

For virksomheder handler det også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug.

At bevæge sig mod en mere cirkulær økonomi kan give fordele som at mindske presset på miljøet, forbedre sikkerheden i forsyningen med råvarer, øge konkurrenceevnen, stimulere innovation, øge den økonomiske vækst og skabe flere job. En cirkulær økonomi ville kræve systematiske ændringer i forbrugeradfærden og forretningsmodeller med konsekvenser for daglig adfærd, f.eks. hvad angår affaldssortering og madaffald.

Bambus materiale som kan genanvendes

Hos Bambui anvendes bambus som materiale, da det er bæredygtigt, økologisk og pesticidefrit. Efter brug af eksempelvis Bambui tandbørsterne, kan tandbørste skaftet efterlades i komposten, så den igen kan blive ét med naturen.

SHOP bæredygtigt

Vi brænder for et tidsløst og bæredygtigt design, der altid kan genanvendes. Vi håber du kan lide vores grundværdier og vil være med til, at gøre en grøn forskel.