Hvorfor tænke bæredygtighed?

Bæredygtighed er et begreb som i den nyere tid, i den grad er vokset. Bæredygtighed forsøger at bygge bro mellem samfundsvidenskab og miljøvidenskab med fremtidens teknologi.

Når vi hører ordet ”bæredygtighed”, har vi en tendens til at tænke på vedvarende brændstofkilder, reducering af kulstofemissioner og at beskytte miljøet. Endvidere tænker vi også på, at holde de sarte økosystemer på vores planet i balance.

Kort sagt, er bæredygtighed til for at beskytte vores naturlige miljø. Det inkluderer vores menneskelige og økologiske sundhed, samtidig med at vi driver innovation og ikke går på kompromis med vores livsstil.

Bæredygtig udvikling

“Bæredygtig udvikling er udvikling, der imødekommer nutidens behov. Dette gør vi uden at kompromittere de kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov.”
Begrebet bæredygtig udvikling kan fortolkes på mange forskellige måder. Kernen i bæredygtighed er en tilgang til udvikling, der sigter hen mod at afbalancere forskellige behov. Dette kræver at vi øger indsatsen mod en bevidsthed om de miljømæssige, sociale og økonomiske begrænsninger, vi står over for som samfund.
Jo længere vi forfølger denne uholdbare udvikling, desto hyppigere og alvorligere bliver konsekvenserne sandsynligvis, og det er derfor, vi er nødt til at gribe ind nu og gøre en forskel.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Den grønne omstilling har været et meget debatteret emne, de seneste år. Grøn omstilling betyder, at en aktør – dvs. en virksomhed, en kommune eller samfundet som helhed ændrer sin tænkning og praksis væk fra linearitet og fossil energi. Dette skal rettes hen mod cirkulær tænkning og vedvarende energi.

Bambui tænker bæredygtighed og innovation

Hos Bambui er vi stolte af, at kunne sætte et positivt miljømæssigt aftryk. Dette gør vi bl.a. ved at alle vores bambus produkter skal være økologiske, bestå af 100% bambus fibre samt være antibakterielle og pesticide-fri.

På den måde sikrer vi os, at vi lever op til at kunne skabe en bæredygtig forskel. Vores mål er at reducere brugen af plastik i de danske husholdninger.

Læs mere om Bambui