Hvad er plastik?

Plast er det udtryk, der ofte bruges til at beskrive en lang række syntetiske eller semisyntetiske materialer, der bruges i et enormt og voksende udvalg af produkter. Overalt, hvor du går, finder du plast.  Vi finder plast i det tøj vi bærer, de huse vi bor i, og de biler vi kører i. Plastik er nærmest overalt, men du kan faktisk undgå plastik i hverdagen med disse smarte 3 tips.

Plast er organiske materialer

Plast er organiske materialer, ligesom træ, papir eller uld. De råmaterialer, der bruges til at fremstille plast, er naturlige produkter såsom cellulose, kul, naturgas, salt og naturligvis råolie.

Hvor stammer plast fra?

Udtrykket ” plastik ” stammer fra det græske ord ”plastikos ”, hvilket betyder egnet til støbning. Dette henviser til materialets formbarhed eller plasticitet under fremstillingen, som gør det muligt at støbe, presse eller ekstrudere det i en række forskellige former – såsom film, fibre, plader, rør, flasker, kasser og meget mere.

Sådan bliver plast lavet

Plast bliver primært lavet af råolie. I dag står plastik for ca. 6% af det globale olieforbrug, men det forventes at stige til 20% i 2050.

Råolie er en blanding af mange forskellige kemiske stoffer. Olien behandles i en række processer som beskrives her.

Destillation: Her bliver råolien opvarmet på raffinaderiet. Stofferne i olien har forskellig molekylevægt og koger derfor ved forskellige temperaturer. Efterfølgende adskilles olien i forskellige bestanddele. Det er blandt andet gas, gasolie, benzin og nafta. Det er især nafta og gasolie som bruges til produktion af plast.

Plastik i Danmark

I Danmark tog vi i 1960’erne en politisk beslutning om, at husholdningsaffald skulle være en væsentlig del af den danske energiforsyning med det resultat, at stort set intet husholdningsaffald havner på danske lossepladser – i modsætning til størstedelen af de øvrige EU- lande.

I forhold til plastaffald befinder Danmark sig på en europæisk tredjeplads i nyttiggørelse. Kun 6 procent bliver ikke enten energiudnyttet eller genanvendt.

Plastikproduktionen er tyvedoblet siden 1964, og i 2014 blev der produceret 311 mio. ton plastik, som kun genanvendes i begrænset omfang. Denne mængde forventes fordoblet i løbet af de næste 20 år og firdoblet inden 2050.

Bambuis kamp mod plastik i Danmark

En dansk husstand smider hvert år i gennemsnit  50 kg. plastik  ud i skraldespanden. Det er utroligt mange kilo af et materiale, som er svært at nedbyde. Derfor består vores udvalg af 100% bambus fibre, som er økologiske og naturlige. Et godt eksempel er vores bambus tandbørster til børn som er genanvendelige eller vores bambus sugerør.