Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en måde at tænke produktion og forbrug på, som er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Inspirationen bag cirkulær økonomi, kommer faktisk fra naturens cyklus. Her går intet til spilde, men nærer de enkelte elementer hinanden.

Sådan fungerer cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi, er et opgør med den nuværende lineære forbrugs- og produktionsform, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til forbrugeren, som anvender den og siden smider den ud, når den er brugt. Dette resulterer i et overforbrug af knappe ressourcer samt skaber det bjerge af affald, som ikke lader sig nedbryde i naturen. Derfor har vi sikret os, at vores bambus sugerør er bionedbrydelige.

Et klassisk eksempel på cirkulær økonomi:

En mus bliver spist af en kat, der dør og bliver til næring for planter, som bliver spist af orme – og så videre.

Reduce, reuse, recycle

Hvis du har hørt om noget, der kaldes “affaldshierarkiet”, kan du undre dig over, hvad det betyder. Det er prioriteret efter de handlinger, der skal tages for at reducere mængden af affald, og forbedre de overordnede affaldshåndteringsprocesser og -programmer. Affaldshierarkiet består af 3 R’er som følger:

  • Reduce
  • Reuse
  • Recycle

#1. Reduce

Konceptet med at reducere hvad der produceres og hvad der forbruges er vigtigt for affaldshierarkiet. Logikken bag det er let at forstå – hvis der er mindre spild, er der mindre at genbruge.

#2. Reuse

Du har muligvis en kasse med ting, du opbevarer, som er ødelagte, eller som du ikke har brug for, som du hænger fast ved, i tilfælde af at du finder en anden anvendelse til dem.

At lære at genbruge genstande eller genudnytte dem til en anden anvendelse end hvad de er beregnet, til er vigtigt i affaldshierarkiet.

Et af de bedste eksempler på, hvordan dette gøres i dag, er den modulopbygning af boliger og kontorbygninger, der oprettes af kasserede forsendelsescontainere. Disse store store metalcontainere repræsenterer et enormt affaldsproblem. Genanvendelse af dem som huse og kontorer redder dem fra deponierne og kræver ikke ekstra udgifter i form af naturressourcer for at smelte sammen og konfigurere de metaller, der bruges til at oprette dem.

#3. Recycling

Den sidste fase i affaldshierarkiet er at genanvende. At genanvende noget betyder, at det igen omdannes til et råmateriale, der kan formes til en ny vare. Der er meget få materialer på jorden, der ikke kan genanvendes. Et af de spørgsmål, som samfund står overfor, der ønsker at blive mere involveret i en genanvendelsesindsats, er, at selvom den afhængige indsamlings- og sorteringsproces kan være overkommelig at implementere, skal der stadig være et anlæg til at modtage og omdanne det kasserede affald til et råmateriale.

Vi forsøger derfor at informere omkring hvilke produkter der kan genanvendes, og hvilke der ikke kan.

Ved omhyggeligt at vælge de produkter, der kan genanvendes, kan vi sammen tage et skridt mod effektiv genanvendelse.