Top 5: Her er Verdens mest bæredygtige byer

Hvad er bæredygtige byer?

Bæredygtige byer er et meget hot og omtalt emne. Kort fortalt handler bæredygtighed om at man tilgodeser egne behov, uden at det går ud over fremtidens generationer.

Netop bæredygtighed, kan du læse meget mere om i vores indlæg om hvad bæredygtighed handler om

I mange byer står borgere overfor enorme udfordringer til at imødekomme deres grundlæggende behov for overlevelse, herunder husly, adgang til mad, vand og varme. Når disse behov er opfyldt, er det menneskelige behov for et samfund, styring af samfundet og at kunne bevæge sig fra “A til B”  af langt større betydning.

Hvordan måles bæredygtigheden af en by?

I henhold til Sustainable Cities Index kan bæredygtige byer evalueres på tre parametre, der kan opsummeres som følge:

bæredygtige byer i verden - parametre

Mennesker

Folkets indeks fokuserer på befolkningens levestandarder, læsefærdigheder, uddannelsesniveau og generelle sundhed.

Planet

Planetfaktoren fokuserer på elementer som transport, vand, sanitet, luftforurening og CO2-emission m.fl.

Profit

Fortjenestesfaktoren måler værdien af fast ejendom og hvor let det er at starte og drive virksomheder.

Top 5 mest bæredygtige byer i Verden

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor ifølge FN i dag i byområder. I 2050 estimeres tallet til at være steget til 6.5 milliarder mennesker. Det svarer til to tredjedele af jordens nuværende befolkning. Så der er ingen vej uden om, at vi skal bo bæredygtigt i fremtiden – både når det handler om miljøet, økonomien og den sociale trivsel.

5. Wien, Østrig

Byen Wien har implementeret en omfattende klima beskyttelsesstrategi, bæredygtige virksomheder, bæredygtigt indkøb og så genanvender de flasker.

Wien er kendt for at give plads til bæredygtige bydele, både når det kommer til byggeri og transport. I snart 18 år har Wien arbejdet på at gøre byen tæt på bilfri og meget mere cykelvenlig.

Østrigs hovedstad er den første by i verden, der har en flåde af elektrisk drevne busser i hele den centrale by. Dette reducerer kulstofemissionen og forbedrer samtidigt borgernes levestandard. Disse busser oplades på busterminalen, så de kan køre effektivt hele dagen lang.

Bæredygtig by: Wien

4. Singapore

Singapore er et tæt befolket land, og derfor er behovet for tilstrækkelige boliger meget vigtigt. På trods af at være et af de mest tætbefolkede lande i verden, lykkes Singapore stadig med at gå på listen som et af de bæredygtige byer verden over.

Singapore har en utilstrækkelig forsyning af ferskvand. Men da det er dyrt at importere ferskvand fra Malaysia, udviklede staten nye metoder til at sikre, at de bruger den knappe vandforsyning i landet med omhu. Singapore udnyttede mange innovations-forvaltninger inden for vandforvaltning, herunder afsaltning af saltvand, genanvendelse af regenereret vand og metoder til regnvand.

Byen har miljøvenlige transportregler, som afskrækker unødvendigt køretøjs-ejerskab. For at sænke CO2-udledningen i byen opstillede BCA (byggeri og bygningsmyndighed) mange grønne levestandarder, som hver bygning i byen skal overholde, siden 2005.

Bæredygtig by: Singapore

3. Edinburgh, Skotland

Edinburgh, den næststørste by i Skotland, er også en af verdens mest bæredygtige byer. 

Edinburgh er et godt sted at bo med en kombination af et højt uddannelsesniveau, en sund arbejdsstyrke, ligeløn og meget lidt kriminalitet. Edinburgh ligger dermed som den højest placerede by i forhold til samfundskriteriet, men er ikke den mest fremtrædende by på klimafronten.

Bæredygtig by: Edinburgh

2. Stockholm, Sverige

Sveriges hovedstad strækker sig over 14 øer, hvor Malaren-søen strømmer ind i Østersøen. Over 2,3 millioner svensker bor i byens hovedstadsområde. Svenskerne er på førstepladsen i EU inden for forbrug af økologisk mad, brug af vedvarende energi og genanvendelse af flasker og dåser. 

Stockholm er anerkendt for sine talrige innovative bymæssige bæredygtighedsmål og visioner, som inkluderer at blive 100% fossilbrændstoffri i slutningen af 2050. Byen er kendt for at øge deres BNP-vækst og samtidig reducere kuldioxidemissioner.

Stockholm fører Index for Sustainable Cities på Planet-søjlen, takket være massive investeringer i en bæredygtig infrastruktur, lave emissioner og god luftkvalitet.

Bæredygtig by: Stockholm

1. Verdens mest bæredygtige by - London

London er en af de mest populære byer i verden både for turister og beboere, og byen er et godt eksempel på en bæredygtig metropol.

I 2003 indførte London afgifter på køretøjer, der kørte ind i den centrale by i weekenderne som et middel til at afskrække overbelægningen af biler. De indsamlede indtægter finansierer offentlig transport og relaterede infrastrukturer.

Den lokale regering har implementeret adskillige strategier, herunder en luftkvalitetsplan, støjreduktion og genanvendelse af affald blandt andre politikker. Byen har vedtaget dieselelektriske busser, der kører i hele byen for at reducere kulstofemissionen. Disse busser reducerer CO2-emissionerne med 40%, hvilket hjælper byen med at nå sit mål om 60% reduktion af drivhusgasser inden 2025.

Bæredygtig by: London

Er København en bæredygtig by?

London er en af de mest populære byer i verden både for turister og beboere, og byen er et godt eksempel på en bæredygtig metropol.

København er en by, der er bygget til cyklin.  Hvad enten det regner, sner eller solen skinner, så vil du se københavnerne bruge deres cykel til at komme rundt til enhver lejlighed.

København er en by, hvor cykler overgår bilerne, og Københavns cyklingskultur er kun en af de mange tilfælde, der gør byen grøn og bæredygtig. Byen sigter også mod at blive verdens første CO2-neutrale kapital inden 2025. Målet er at tage byens CO2-forbrug fra sit nuværende niveau på omkring 2,5 millioner ton til under 1,2 millioner ton på mindre end to årtier. 

Bæredygtig by: København

Danske kommuner har bæredygtighedsplaner

Et godt eksempel hertil, er Frederiksberg kommune.

Frederiksberg Kommune bidrager til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det viser den kortlægning af kommunens hidtidige indsats, som er udarbejdet i april 2019.

Kortlægningen viser også, at kommunen bidrager til 83 af de 169 delmål, der knytter sig til verdensmålene. Det er netop de 83 delmål, der er relevante at bidrage til for Frederiksberg Kommune. De har endvidere teamet sig op med Go Green Danmark. De har høje ambitioner omkring en bæredygtig livsstil, som de forsøger at videregive til borgere og virksomheder i Danmark.

Har du forslag til at skabe en mere bæredygtig by?

Vi vil meget gerne høre på dine idéer!

Hos Bambui går vi i høj grad op i, at kunne gøre en positiv forskel for miljøet. Det er derfor ingen hemmelighed, at vi arbejder sammen med forskellige NGO’er og virksomheder, som har samme mål. Du kan lufte dine idéer og forslag med os, vi vil nemlig meget gerne høre på dine bud til hvordan vi sammen kan gøre vores byer – mere bæredygtige!

Husk at du kan læse med på vores andre indlæg, hvor vi bl.a. berører emner som plastik i naturen, cirkulær økonomi og et bæredygtigt forbrug.

SHOP bæredygtigt

Vi brænder for et tidsløst og bæredygtigt design, der altid kan genanvendes. Vi håber du kan lide vores grundværdier og vil være med til, at gøre en grøn forskel.